Om drumlin

 

Lira på en hållbar bana, vi lever ju av miljön!

Vi på Drumlin tycker att alla företag har ett ansvar utöver det gentemot aktieägarna. Detta ansvar handlar egentligen om samlingsbegreppet  Hållbar utveckling. Vi menar att det går att driva företag på ett hållbart sätt och att detta även gäller turismbranschen.

Som exempel arbetar vi efter synsättet att, guidning av gäster i naturen innebär mycket mer än att bara vara ute i skog och mark. Det handlar om att visa vad som finns i det här landet och vad det är vi, lite för ofta, tar för givet. Kanske är det så att vi har svårt se värdet av det.

För oss är det viktigt att spela på samma bana som naturen och miljön. Vi har en liten baktanke, att våra och andras gäster ska bli påverkade av att vara ute tillsammans med oss. Kanske till att stanna upp och fundera över att vi själva är en del av naturen och att vi har ett eget ansvar för den. Därför är det viktigt att vi som guider har en genomtänkt inställning till natur, miljö och människor. För målet är ju att våra gäster ska få en oförglömlig upplevelse under sin semester.

Vi har valt att arbeta med ekoturism som grund i vår verksamhet. Det innebär att vi sätter gästen, naturen och lokalsamhället i centrum. Så långt det överhuvudtaget är möjligt vill vi stimulera till att nyttja lokala tjänster, ekologiskt producerad lokal mat och hållbara transporter.

Om några funderingar kring miljö och hållbarhet dyker upp på eller i anslutning av våra arrangemang så tveka inte att fråga. Vi kanske inte kan allt men det vi inte kan svara på tar vi reda på.

Genom att själva arbeta efter en hållbar tanke och aktivt stimulera andra till detta vill Drumlin bidra till en hållbar utveckling av turismen i Sverige.