Inventeringar och resmålsanalys

 

Vill ni ha hjälp med att undersöka och ta fram ett områdes potential och dolda möjligheter för att exempelvis starta nya aktiviteter. Då kan det vara bra att be någon utomstående att bidra med nya ögon. Drumlin har god erfarenhet av att se vad man kan göra i specifika områden och kommer gärna med utvecklingsförslag.

Kort om Resmålsanalysen:
Har ni planer på nya turer eller vill gå igenom de ni redan har i er produktportfölj då kan en resmålsanalys vara mycket lämplig. Det hela går ut på att jag hjälper er att gå igenom området där ni verkar och samlarihop fakta om vad som finns i naturvärden och skyddsvärda företeelser.

Nu har ni plötsligt en mer komplett karta som ni kan använda vid tex. utveckling av nya produkter. Genom att kika på denna karta så ser ni var ni kan lägga lägerplatser, var det är lämpligt att starta och sluta turen och ni kan ju bygga upp er guidning på de intressanta företeelser som ni har samlat på er under arbetet med er resmålsanalys.

När man skall prata med berörda markägare och myndigheter inför ett arrangemang så får man mycket större trovärdighet om man kan visa vad man snackar om. Vid sådana tillfällen är det perfekt att ta fram en resmålsanalys där både naturvärden och er varksamhet är inritad.

Känns detta som ett intressant verktyg, så kontakta oss för ett initierande möte eller bara fråga saker som inte är helt klart.

Hjärtligt välkomna både med beställning och med frågor!

// Bosse Säll