Leder, stigar och annat som gör det enkelt

Hej på er allihopa!
Nu var det återigen dags för lite funderingar från torpet o Bohuslän.

De senaste månaderna har återigen stött på flera satsningar och projekt på att bygga leder, stigar och spår. Detta känns spännande tycker jag samtidigt som jag får en känsla av eko. Då menar jag faktiskt eko, fenomenet när ett ljud kommer tillbaka. Eftersom jag har jobbat med kopplingar till miljöinnovation och sett lite av den världen där det främst handlar om fysiska produkter så kan jag inte låta bli att dra paralleller. Där springer en produkt ur ett problem/behov som skall lösas. T.ex. hjälpmedel för att hitta den bästa korvmojjen eller göra tunga hjullastare mer flexibla i användandet, ja vad vet jag. Men i vilket fall som helst kan man se ett tydligt mönster.
Någon entreprenör/företager/organisation tar på sig arbetet med att lösa ett problem eller tillfredsställa ett behov. Man gör detta genom att sälja och få in pengar som givetvis täcker kostnaderna men också förhoppningsvis ger ett visst överskott, en vinst.

I våran bransch ser det inte riktigt så ut. Här startar oftast entreprenörskapet ur ett intresse/ passion vilket jag tycker känns sympatiskt. Jag märker en tydlig utveckling riktning mot lönsamhetstänkande som också känns bra Vad skillnaden innebär kan jag givetvis inte fullständigt redogöra för men en känsla som jag får är att vi måste berätta för gästen om vår produkt på ett något annorlunda sätt, eftersom vi inte kan använda oss av uppenbara fördelar såsom de som effektiviserar en hjullastare eller hjälper någon att hitta bästa korvmojjen.
Alltså så har vi en utmaning i kommunikationen.
Dessutom har vi ett annat fenomen som skiljer sig. Det är definitionen av produkt och säljande part.
Just nu drivs ett antal projekt finansierade av stat, EU och övriga offentligheten som skall arbeta med produktutveckling. Som parantes vill jag ställa en fråga; ”Varför gjorde man inte det när Saab var på väg i putten? ”
Jo jag tror att det handlar om att offentligheten inte skall gå in i privat sektor och aktivt stödja med ekonomiska medel i enskilda företag.
Ok nu känns det som jag håller på att sväva iväg från min tanke. Jag satte mig här för att skriva lite om ledutveckling kopplat till produktutveckling med offentliga aktörer som utgångspunkt.

Det är rätt enkelt egentligen.
Satsa inte på att utveckla produkter utan satsa på att skapa en fungerande organisation/verksamhet/samarbete som sköter och underhåller ledsystemet över tid. Det finns ett otal leder runt om i landet som står och förfaller. Ta bort dem om man inte kan sköta dem, det är bättre. Självklart är det förknippat med en kostnad att det finns en led, det handlar främst om underhåll så att leden håller standarden. För att täcka dessa kostnader kan man vidta vissa åtgärder, antingen tar man betalt från de som använder dem kommersiellt eller så satsar man pengar från offentligheten. OBSERVERA att jag pratar om leder som är ämnade för att öka turismen, leder gör även en folkhälsonytta som jag inte tar in i mitt resonemang här.
Produktutvecklingen handlar om att det finns aktörer som kan och vill gå ihop och sälja sammansatta arrangemang/produkter. Att sätta ihop en produkt är egentligen inte det svåra, utmaningen är att göra det så det finns en tydlig avsändare och att hitta produktens målgrupp. Enligt mig är detta något för de som de facto äger produkten, alltså någon form av företag.

Som offentlig aktör vore det mer fruktbart att lägga resurser på att skapa former, plattformar eller organisationer som säkerställer att leder som infrastruktur finns tillgängliga och att det finns en långsiktig tanke bakom. Att man sedan eller parallellt jobbar med att få till företagssammanslutningar som vill och kan driva komplexa produkter är viktigt men ge de deltagande verksamheterna utrymme och verktyg som gör det möjligt.

För att vara tydlig så vill jag säga att våra regionala turistorganisationer är viktiga och gör ett bra jobb. Jag vill mest uttrycka att jag med det bestämdaste tror att vi skulle kunna åstadkomma mer med våra offentliga medel som satsas runt om i landet.

Snart är semestertiderna över och då väntar skönt och viktigt jobb med fortsätta utveckla vår svenska och konkurrenskraftiga naturturism på ett ekoturistiskt sätt.

Fortsatt skön sommar på er alla 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *